W całej Europie zmienia się nastawienie rządzący do tematu konopi stosowanych w medycynie. Coraz więcej krajów decyduje się na legalizację marihuany do celów leczniczych.

Wzorowy przykład – Dania

Dania jest jednym z najbardziej liberalnych krajów w Europie. W tym artykule przyjrzymy się, jak ten piękny kraj postrzega relację między CBD a epilepsją.

Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że olej z CBD może działać jako remedium na napady padaczki, a Duńska Agencja Leków zdecydowała, że poszczególne przypadki mogą być dotowane. Zgadza się, niektóre przypadki będą refundowane przez duński rząd.

Jak dotąd na rynku duńskim nie istnieje żadna ustrukturyzowana zasada dotycząca oleju CBD. Początkowo na rynku pojawiły się produkty angielskiej firmy GW Pharmaceuticals. Ponadto apteka Glostrup uzyskała zezwolenie na produkcję oleju CBD. Oznacza to, że lekarze mogą przepisać olej CBD na niektóre formy padaczki.

Według głównego lekarza Jensa Ersbølla z Duńskiej Agencji Leków jest on przekonany o korzyściach płynących z CBD. Uważa on, że pacjenci ze skomplikowaną formę padaczki, jak na przykład Dravet czy Lennox-Gastaut, mogą korzystać z oleju CBD, ponieważ inne leki na padaczkę nie działają. Zwraca on również uwagę, że agencja ds. leków przyznała już dotacje dwóm pierwszym pacjentom.

Jens Ersboel wypowiedział się również na temat dotacji na leczenie olejem CBD dla pacjentów z padaczką. „Jeśli jako lekarz masz 30 do 40 całkowicie niemożliwych do wyleczenia przypadków padaczki, w których olej CBD mógłby mieć pozytywny wpływ, musisz go wykorzystać”.

Leczenie olejkiem z CBD może być dość kosztowne. Olej CBD produkowany przez aptekę Glostrup kosztuje 108 euro za 10ml, a 30ml kosztuje 262 euro. Bez dotacji, główny lekarz Jens Ersbøll szacuje, że miesięczne koszty leczenia olejem CBD są wysokie. Oczekuje on co najmniej 405-540 euro.

Duńscy lekarze debatują nad medycznymi efektami konopi

Helle Hjalgrim, prezes Danish Epilepsy Company, powiedziała, że jest to bardzo pozytywne zjawisko. Opowiada się ona za stosowaniem oleju CBD w leczeniu chorych na padaczkę. Oczekuje też teraz na publiczną aprobatę CBD dla firmy farmaceutycznej GW Pharmaceutical. Powiedziała również, że olej z CBD, stosowany w leczeniu pacjentów z padaczkę, może być refundowany: „Rozumiem, że są chorzy, dla których istotne będzie przetestowanie obecnie dostępnego oleju CBD, bardzo cieszy mnie również otrzymanie grantu.”

Helle Hjalgrim spodziewa się co najmniej 25-30 pacjentów z padaczką, którzy nadawać się będą do testowania oleju z CBD. Chociaż nie uważa ona, że olej z CBD jest cudownym lekarstwem., ma jednak nadzieję, że i tak zrobi to różnicę dla pacjentów.

„Z pewnością CBD niej jest pierwszą substancją, którą by Pan wybrał, ale mamy pacjentów, którzy wykorzystali wszystkie dostępne środki oraz każdy możliwy zabieg. Olej z CBD mógłby mieć na nich pozytywny wpływ.

Lekarze specjalizujący się w padaczce wyrazili również pragnienie, aby padaczka była jedną z diagnoz, która stanie się częścią nowego rządowego porozumienia w sprawie programu badań medycznych konopi u pacjentów.

System badań musi zostać ostatecznie zatwierdzony do 2018 r., ale według opinii lekarza pierwszego kontaktu Jensa Ersbølla, badanie przeprowadzone przez Duńską Agencję Leków dla chorych na padaczkę jest w swojej obecnej formie zupełnie nieistotne. Ponieważ stosowane w badaniu preparaty z konopi indyjskich są oparte na roślinach i zawierają również THC, który nie ma wykrywalnego wpływu na padaczkę. Poza tym, może on uszkadzać zdolności poznawcze u dzieci.

Jens Ersboel również wyjaśnił, dlaczego tak jest. „Głównym powodem, dla którego konopie indyjskie nie były stosowane u chorych na padaczkę, było to, że ta postać lecznicza po prostu nie była dla nich odpowiednia. Ponieważ żaden lek, taki jak THC, nie powinien być stosowany jeśli byłby szkodliwy dla dzieci w badaniu. ”

Niemniej jednak, musimy podejść do projektu pilotażowego znacznie aktywniej, a także otwarcie ogłaszać i wyjaśniać decyzje dotyczące projektu. Przede wszystkim, lekarze muszą uznać CBD za lek. Dzieci z zespołem Draveta lub Lennoxa-Gastouta bez wątpienia otrzymają później dotacje. Dlatego uważam, że projekt pilotażowy dotyczący epilepsji jest tak ważny. ” Według Jensa Ersbølla z Duńskiej Agencji Leków.

Duńska Epilepsy Company wypowiada się bardzo entuzjastycznie na temat stosowania CBD w leczeniu epilepsji. Prowadzone aktualnie pilotażowe testy sprawdzające jak rzeczywiście CBD sprawdza się w realiach choroby dają bardzo pozytywne rokowania na przyszłość.

GW Pharmaceuticals i lek z CBD

Brytyjska firma farmaceutyczna GW Pharmaceuticals opracowała lek Epidiolex, zawierający 99% aktywnego CBD. Wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem tego leku w przypadku pacjentów z zespołem Draveta, czyli odmianą epilepsji odporną na konwencjonalną terapię pozwalają stwierdzić, że CBD skutecznie wpływa na redukcję uciążliwych napadów. Także pacjenci chorujący na zespół Lennoxa-Gastauta, inną ciężką odmianę padaczki, uczestniczą w testach z udziałem Epidiolexu. Czy otwiera to furtkę innym firmom?

Powiązany artykuł: Leki z kannabinoidami

Źródła:

  1. Tzadok, Michal, et al. “CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: the current Israeli experience.” Seizure 35 (2016): 41-44.
  2. Devinsky, Orrin et. al. (2017) “Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome“. New England Journal of Medicine, 376,21 (2011-2020)
  3. Nyhedsbrevet, E. (2017). Lægemiddelstyrelsen åbner for cannabis-olie til epilepsi. Retrieved 16 April 2020, from http://epilepsinyhedsbrevet.dk/laegemiddelstyrelsen-aabner-for-cannabis-olie-til-epilepsi/
  4. Nyhedsbrevet, E. (2017). Særligt cannabis-præparat til epilepsi forventes i 2017. Retrieved 16 April 2020, from http://epilepsinyhedsbrevet.dk/saerligt-cannabis-praeparat-til-epilepsi-forventes-i-2017/